Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

Collectiviteit bekrachtigd met vernieuwd en eigentijds convenant

Geschreven doorJob Jan Altena

img Terug naar overzicht

Gouden Boek voor Bobbi op het potje en Bobbi wordt grote broer
img

Marjon Hoffman en Odido brengen gratis kinderboek uit om kinderen meer te laten lezen
img

v.l.n.r. Martijn David (GAU, algemeen secretaris), Klaas Gravesteijn (VOB), Hans Willem Cortenraadt, Eveline Aendekerk, Maaike le Noble (interim voorzitter), Rob Haans (KBb) en Geneviève Waldmann (GAU).

Op 1 juli 2022 treedt het nieuwe convenant tussen de CPNB en haar partners KBb, GAU en VOB in werking. Het convenant beschrijft de afspraken over promotie van het Nederlandse boek door de CPNB namens het collectieve boekenvak. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de afspraken aan te laten sluiten bij de wensen van deze tijd. Er zijn twee grote wijzigingen in vergelijking met het oude convenant.

De eerste wijziging betreft de financiële bijdragen van de drie convenantpartners. Deze waren altijd gelijk. In het nieuwe convenant wordt de bijdrage gekoppeld aan de participatie door de betreffende partner. Bibliotheken doen bijvoorbeeld niet mee aan de cadeaucampagne ‘Geef meer met een boek’ en dragen dan ook niet bij aan de financiering daarvan. Ook wordt de bijdrage in de vorm van aanschaf van CPNB-uitgaven door partners meegenomen, bijvoorbeeld het Boekenweekgeschenk dat in groten getale door boekhandels wordt aangeschaft. Zo wordt recht gedaan aan de werkelijke bijdrage in relatie tot de participatie.

De tweede grote wijziging betreft de governance van de CPNB. In de governance is vastgelegd hoe de organisatie bestuurd moet worden. De CPNB heeft van oudsher een bestuur dat uit zes leden bestaat (twee van elke convenantpartner). De nieuwe governance houdt rekening met de (wettelijke) eisen van deze tijd. Dit betekent dat de CPNB een directeur-bestuurder krijgt die verantwoordelijk is voor beleid en organisatie, en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: drie afkomstig uit het boekenvak, waarbij iedere convenantpartner een lid zal voordragen, en drie onafhankelijke leden die specifieke expertise meebrengen waaronder bijvoorbeeld marketing en finance. De voorzitter is een van de drie onafhankelijke leden. Hans Willem Cortenraad is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. De samenstelling van de volledige RvT zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Hans Willem Cortenraad, voorzitter Raad van Toezicht CPNB: ‘De totstandkoming van dit nieuwe convenant met de partners KBb, GAU en VOB bekrachtigt nogmaals de wens en de noodzaak samen te werken in het belang van het Nederlandstalige boek in het algemeen en het lezen in het bijzonder.

Eveline Aendekerk, directeur-bestuurder CPNB: ‘De afgelopen jaren hebben nog maar eens bewezen hoe waardevol het is dat we de krachten in het boekenvak bundelen. Ik ben blij met de vernieuwing in het convenant. Het laat zien dat we met z’n allen met de tijd meegaan. Het geeft bovendien extra vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg: onze missie de lezer centraal te stellen, waardoor mensen meer boeken gaan lezen en vaker hun weg naar boekhandel en bibliotheek weten te vinden.

Volgend Artikel

Joost Oomen viert Zomerlezen met ‘Lievegedicht’

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img