Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

De cijfers over de boekenmarkt in 2022

Geschreven doorJob Jan Altena

img Terug naar overzicht

Thomas van Grinsven & Rutger Vink en Kevin Hassing winnen de Kinderjury 2024
img

21% btw, een waardeloos idee!
img
 • Lezers kochten 43 miljoen boeken, 0,4% meer dan in 2021
 • Boekenmarkt is in omzet 2,7% gestegen
 • Markt Nederlandstalige boek krimpt, één op de vijf verkochte boeken is anderstalig
 • Er zijn 51 miljoen fysieke boeken uitgeleend aan leden van de openbare bibliotheek, 34% meer dan in 2021

Hierbij presenteert Stichting CPNB de cijfers over de boekenmarkt van het voorbije jaar, die worden samengesteld door KVB Boekwerk. Meer cijfers over de marktontwikkelingen zijn beschikbaar via:
https://kvbboekwerk.nl/monitor/markt/verkoopcijfers-2022.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk geeft donderdagmiddag 26 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting CPNB een toelichting op de markt- en uitleencijfers. Zij maakt daarbij de CPNB Top 100 bestverkochte boeken en de CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken bekend vanuit De Rode Hoed in Amsterdam. Aendekerk benadrukt:
De populariteit van boeken lijkt in 2022 duidelijk te bestendigen en dat is een mooie opsteker
voor het leesklimaat in ons land, zeker ook omdat we zien dat dit in landen om ons heen niet het
geval is. Ook weten lezers de weg naar de fysieke boekhandel en bibliotheek na alle
‘coronasluitingen’ weer te vinden. Maar we hebben als collectieve boekenvak ook een grote zorg:
er zijn minder Nederlandstalige boeken verkocht. Eén op de vijf verkochte boeken is inmiddels
niet in het Nederlands uitgegeven. Dat is voor de gehele keten van Nederlandse makers een
zorgelijke ontwikkeling. Laten we het Nederlandse boek koesteren en het cultureel literaire
klimaat in Nederland beschermen.

Samenvatting van de belangrijkste marktcijfers van 2022

Lezers kochten in 2022 in totaal ruim 43 miljoen boeken, met een totale waarde van meer
dan 664 miljoen euro. De afzet steeg licht met 0,4% en is daarmee de hoogste in tien jaar
tijd. De boekenmarkt is in omzet met 2,7% gegroeid. Er zijn 1% meer fysieke boeken
verkocht terwijl de verkoop van losse e-boeken buiten abonnementsvormen voor het
tweede jaar op rij is gedaald.

De groei van de totale markt komt volledig op het conto van anderstalige boeken, waarvan
het gros Engelstalig is: in 2022 zijn 3% minder Nederlandstalige boeken verkocht. De
laatste keer dat de afzet van Nederlandstalige boeken daalde, was in 2019. Toen daalde
echter de gehele boekenmarkt, terwijl er het afgelopen jaar op het totaal dus sprake is van
een kleine stijging. De daling zien we terug bij Nederlandstalige boeken in alle genres,
maar met name bij Nederlandstalige fictie: daarvan zijn 10% minder boeken verkocht.

De fysieke boekhandels hebben een inhaalslag gemaakt ten opzichte van de
‘coronaperiode’, terwijl het online verkoopkanaal in afzet en omzet is gedaald. Fysieke
boekhandels verkochten 16% meer boeken dan in 2021, maar zijn daarmee nog altijd niet
op het niveau van voor corona (-2% ten opzichte van 2019). Eenzelfde inhaalslag zien we bij de openbare bibliotheken. Zij leenden 34% meer papieren boeken en fysieke luisterboeken uit dan in 2021, aldus de eerste voorlopige inschatting van Stichting Leenrecht.

Boekenmarkt 2022 in cijfers
 • Lezers kochten in totaal 43 miljoen boeken (alle talen, fysiek en e-boeken). Daarmee
  stijgt de afzet met 0,4%. Het is het derde jaar op rij dat we een afzetstijging zien.
  Daarmee is de afzet in 2022 op het hoogste punt sinds 2012. Toen werden in totaal 45
  miljoen boeken verkocht.
 • In totaal is voor 664 miljoen euro aan boeken verkocht. De totale boekenmarkt is met 2,7% in omzet gegroeid. Dat maakt 2022 het achtste achtereenvolgende jaar waarin sprake is van omzetgroei.
 • Bij het online verkoopkanaal is de afzet met 12% gedaald, de omzet daalt met 11%.
 • Bij het fysieke verkoopkanaal is de afzet gestegen met 16% en de omzet met 25%. Na
  twee jaar krimp zien we dat verkoop via het fysieke verkoopkanaal weer toeneemt. De
  totale afzet zit echter nog onder het niveau van 2019 (-2%) – het laatste ‘normale jaar’
  waarmee we kunnen vergelijken. De omzet is hoger dan de drie voorgaande jaren, iets
  dat wordt versterkt door prijsverhogingen.
 • Het marktaandeel van het fysieke verkoopkanaal is na vier jaren van krimp in 2022 voor
  het eerst weer gegroeid. Het fysieke verkoopkanaal is goed voor 56% van de totale afzet
  en 50% van de omzet. Het fenomeen tijdens de twee voorgaande ‘coronajaren’ dat
  online verkoop groter is dan de verkoop via het fysieke kanaal lijkt daarmee voorbij, in
  2019 was echter het fysieke verkoopkanaal nog goed voor 63% van de totale afzet en
  56% van de omzet.
 • De afzet van alleen Nederlandstalige boeken is met 3% gekrompen en de omzet met 1%
  gedaald. De markt voor anderstalige boeken, die in overgrote meerderheid Engelstalige
  boeken betreft, groeit wederom. Zowel de afzet als omzet van anderstalige boeken is
  met 19% gegroeid. Inmiddels is één op de vijf verkochte boeken in Nederland
  anderstalig, Sinds 2018 is de afzet van anderstalige titels gestegen met 65%.
 • Bij anderstalige boeken zijn fictie, informatieve non-fictie en kinderboeken de drie
  populairste genres.
 • Van Nederlandstalige boeken werd in alle genres minder verkocht. Nederlandstalige
  fictie is de grootste daler met 10% minder verkochte boeken. Gevolgd door het genre
  non-fictie vrije tijd (denk daarbij aan kook- en hobbyboeken) dat in afzet met 5% daalt.
  Na twee jaren met forse groei is er in 2022 ook 1% minder kinderboeken verkocht.
 • Er werden minder losse e-boeken verkocht. De afzet van e-boeken daalt ten opzichte
  van 2021, met 6% naar 3 miljoen boeken. De omzet daalt met 4% naar 28 miljoen euro.
  Het afzetaandeel daalt naar 8%. De afzet en omzet van e-boeken binnen de
  Nederlandstalige markt zijn sinds 2018 gestegen met respectievelijk 7% en 15%.
 • Met dank aan CB kunnen we ook iets zeggen over commerciële e- en luisterboekabonnementen. Uit de CB data blijkt dat de omzet van gedistribueerde e- en luisterboeken via abonnementen volgens de eerste voorlopige schatting in totaal met 76% is gestegen.
 • Het omzetaandeel van gedistribueerde e-boeken en luisterboeken via abonnementen op het totaal aan digitale e-commerce (e-boek- en luisterboekverkoop buiten abonnementsvormen en abonnementen voor e-boeken en luisterboeken) is ook gestegen. In 2022 bedroeg het omzetaandeel volgens de eerste voorlopige schatting 48%, dat omzetaandeel was in 2021 uiteindelijk 34%.
Uitleningen via de openbare bibliotheek in cijfers
 • Er zijn circa 51 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uitgeleend aan de
  leden van de openbare bibliotheek in 2022. Een stijging van 34% ten opzichte van 2021,
  aldus de eerste voorlopige inschatting van Stichting Leenrecht. Na twee jaar daling
  (2020, -25%; 2021, -10%) door coronamaatregelen herstelt het aantal uitleningen van
  fysieke materialen enigszins. Ten tijde van de Top 100 2019 werd het aantal uitleningen
  op circa 56 miljoen ingeschat.
 • In 2022 werden er in totaal 7,4 miljoen digitale uitleningen gedaan via de online Bibliotheek, waarvan 5,3 miljoen e-boeken en 2,1 miljoen luisterboeken.
 • Het aantal e-boek uitleningen daalt met circa 1,5% ten opzichte van 2021.
 • Door een toename van het aantal fysieke uitleningen daalt het aandeel e-boekuitleningen op het totaal. Het aandeel e-boekuitleningen ten opzichte van papieren
  uitleningen is 10%. In 2021 bedroeg dit aandeel 13%.
 • De uitleningen van digitale luisterboeken zijn met 9,5% gegroeid naar 2,1 uitleningen in
  2022.
 • Het totaal aantal digitale uitleningen (e-boeken en luisterboeken) is in 2022 30% groter dan in 2019, voor de coronapandemie.
Volgend Artikel

Daar waar de rivierkreeften zingen van debutant Delia Owens is het bestverkochte en meest uitgeleende boek van 2022

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img