Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

De Nationale BoekenBoost mogelijk dankzij VriendenLoterij

img Terug naar overzicht

Thomas van Grinsven & Rutger Vink en Kevin Hassing winnen de Kinderjury 2024
img

21% btw, een waardeloos idee!
img

VriendenLoterij-ambassadeur Johnny de Mol heeft een cheque van 500.000 euro uitgereikt aan de Stichting CPNB en Stichting Lezen. Deelnemers aan de VriendenLoterij maken daarmee De Nationale BoekenBoost mogelijk. Dit nieuwe initiatief heeft als doel om het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door middel van veel extra boeken in de klas. De Nationale BoekenBoost vergroot daardoor de impact van bestaande leesbevorderingscampagnes voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zoals De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Boekenweek voor Jongeren. Het initiatief versterkt bovendien het netwerk tussen scholen, boekhandels en bibliotheken.

-Leesplezier en boekbezit onder jeugd krijgt boost, dankzij gift van de VriendenLoterij
-Stichting CPNB en Stichting Lezen brengen de boeken naar de kinderen die deze het hardst nodig hebben
-Netwerkkracht scholen, bibliotheken en boekhandels vergroot

Eveline Aendekerk, directeur CPNB: “Wij zijn ongelooflijk blij met deze belangrijke schenking van de VriendenLoterij waardoor De Nationale BoekenBoost mogelijk wordt. Dankzij dit bedrag kunnen we zoveel mogelijk nieuwe boeken bij kinderen en jongeren bezorgen die deze het hardst nodig hebben. Dit zal het leesplezier een significante boost geven. Het effect van de boeken wordt extra versterkt doordat deze worden verspreid tijdens onze leesbevorderende campagnes op scholen met behulp van boekhandel en bibliotheek. De Nationale BoekenBoost bewijst: een boek kan zoveel doen. Impact maken doe je samen!”

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “Voor ieder kind zijn taalbegrip- en expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals CPNB, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.”

De Nationale BoekenBoost

Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Lezen staat aan de basis van onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en meedoen in onze taalrijke maatschappij. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Een goede leesomgeving helpt leesachterstanden te verminderen. Op veel Nederlandse scholen, waar kinderen veel van hun tijd doorbrengen, staan vaak onvoldoende recente en inspirerende leesboeken. Daarom heeft Stichting CPNB samen met Stichting Lezen een plan gemaakt om boeken heel dicht bij de kinderen te brengen. De boeken komen terecht bij de kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend omgeven zijn door boeken, waardoor rondom deze kinderen een optimalere omgeving om te (beginnen met) lezen ontstaat.

De CPNB-campagnes gericht op de doelgroep tussen 0 en 18 jaar (De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Boekenweek voor Jongeren) worden  vanaf 2019 bij 100 (voor)scholen per campagne uitgebreid met De Nationale BoekenBoost. Met De Nationale BoekenBoost kunnen op deze manier circa driehonderd zorgvuldig geselecteerde scholen ieder jaar hun boekencollectie op school aanvullen met recente boeken die uitnodigen tot (meer) lezen.

Miljoenen voor gezondheid en welzijn in Nederland

De schenking ten gunste van De Nationale BoekenBoost is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat op 11 februari plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheids)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving.

Samenwerking Stichting CPNB & Stichting Lezen

Samen nemen Stichting CPNB en Stichting Lezen een voortrekkersrol in een nieuw ambitieus initiatief om de Nederlandse kinderen tot lezen aan te zetten. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heeft ervaring met de campagnes, heeft het bereik onder de doelgroep, de organisatiekracht, de kanalen en de mediapartners in huis om van De Nationale BoekenBoost een succes te maken. Stichting Lezen voegt onderzoekers, inhoudelijke specialisten en onderwijskundigen toe. In deze samenwerking komen praktische slagkracht, kennis van leesbevordering en de laatste wetenschappelijke inzichten bij elkaar.

Een netwerk van boeken om het kind heen

Om de school wordt het netwerk van bibliotheken en boekhandels geactiveerd die de kinderen en de docenten hierin kunnen ondersteunen. De geselecteerde scholen kunnen het pakket van De Nationale BoekenBoost ophalen bij de plaatselijke boekhandel. Zo wordt de lijn tussen de school en de boekhandel steviger en de drempel om bij elkaar binnen te lopen en kennis uit te wisselen lager. In ieder pakket van De Nationale BoekenBoost wordt informatie meegestuurd over hoe je lid kunt worden van de bibliotheek. Als de boeken uit De Nationale BoekenBoost naar meer smaken is de bibliotheek voor het kind een laagdrempelige en kosteloze vervolgstap.

Impactmeting & Onderzoek

Het is belangrijk dat de boeken direct via de klaslokalen in de omgeving van het kind terechtkomen. Op schoolniveau weten docenten waar dit boekencadeau het hardst nodig is. Bovendien leent de schoolomgeving zich goed voor monitoring en evaluatie van de resultaten. De plekken in Nederland waarvan bekend is dat de leesachterstand groter is dan gemiddeld krijgen voorrang.

Samen met Stichting Lezen wordt onderzocht wat het effect is op leestijd en leesmotivatie bij de kinderen en het leesklimaat op school. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre het versterkte netwerk van school, boekhandel en bibliotheek positieveeffecten heeft op het leesgedrag van de kinderen.

    

Volgend Artikel

Gouden Boek voor Ik kom terug

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img