Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

Eerste resultaten KVB Boekwerk Monitor gepresenteerd

img Terug naar overzicht

Minister Dijkgraaf reikt Gouden Griffel en Gouden Penseel uit op Kinderboekenbal
img

Gouden Griffel voor Misjka en Gouden Penseel voor Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen
img

Woensdagmiddag 19 oktober zijn op de Frankfurter Buchmesse de eerste resultaten van de KVB Boekwerk Monitor gepresenteerd. In deze monitor is voor het eerst aan de hand van kengetallen de gehele boekenmarkt in kaart gebracht. De indicatoren die zijn verzameld geven inzicht in hoe de markt functioneert, hoe deze zich ontwikkelt en wat de waarde ervan is.

19 oktober 2016

Bevindingen uit de monitor zijn opgesplitst en hebben betrekking op de markt, de makers en hun werk, de uitgeverijen, de boekverkoop en de kopers en lezers. Hoe liggen bijvoorbeeld de concurrentieverhoudingen in de markt? Hoeveel auteurs en vertalers zijn er in Nederland en hoeveel titels produceren zij? Of hoe verhouden de verschillende verkooppunten zich ten opzichte van elkaar? In de monitor is ook aandacht voor de stand van zaken omtrent innovatie in het boekenvak. De belangrijkste uitkomsten voor ieder van de genoemde spelers en inzichten op het gebied van innovatie zijn samengevat en te lezen op de website van KVB Boekwerk.

De monitor
De monitor gaat na deze eerste publicatie online verder. Op kvbboekwerk.nl worden onderwerpen uitgediept, is aanvullende informatie te vinden en worden nieuwe thema’s gepresenteerd. De basis van de monitor wordt periodiek herhaald en uitgebreid, waarbij de volgende editie gepland staat voor het najaar van 2017.

Voor betrokkenen en geïnteresseerden wordt er op donderdag 3 november een bijeenkomst georganiseerd waarbij dieper wordt ingegaan op de monitor en een toelichting wordt gegeven op het onderzoek, de werkwijze en de gebruikte bronnen.

Innovatie agenda
KVB Boekwerk bouwt voort op de dialoog over innovatie en ontwikkelt een innovatie agenda. Deze bevat de – voor het vak en relevante spelers – belangrijkste thema’s waarop zich kansrijke ontwikkelingen voor innovatie voordoen. De agenda stelt het vak in staat rondom deze belangrijke thema’s kennis te delen, inzichten uit te wisselen en nieuwe initiatieven te stimuleren.

KVB Boekwerk
KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Een platform dat zowel data, inzichten en spelers in de sector verbindt en waar alle betrokkenen, ondernemers en specialisten, aan het woord komen. De ambitie van KVB Boekwerk is om de waarde van de boekensector inzichtelijk te maken vanuit zowel een economisch, cultureel als maatschappelijk perspectief maar ook om voeding te geven aan ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

De kernpartners van KVB Boekwerk zijn: de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Stichting Lezen, de stichting Collectieve Promotie van het Nederlandse Boek (CPNB) en het Nederlands Letterenfonds.

Lees alles over innovatie in de boekensector >

Volgend Artikel

Deon Meyer schrijft geschenkboek Spannende Boeken Weken 2017

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img