Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

Gezamenlijke oplossing geeft positieve wending aan discussie over Boekenweek

img Terug naar overzicht

Thomas van Grinsven & Rutger Vink en Kevin Hassing winnen de Kinderjury 2024
img

21% btw, een waardeloos idee!
img

De bekendmaking door Stichting CPNB van het thema van de Boekenweek 2019 (De moeder de vrouw, naar het gedicht van Martinus Nijhoff) in combinatie met de keuze voor twee mannelijke auteurs voor zowel het Boekenweekgeschenk als het -essay was aanleiding tot een publieke discussie. De CPNB verbindt zich eraan dat over de komende jaren de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers gelijk zal zijn.

Gezamenlijk statement initiatiefnemers petitie & CPNB
De bekendmaking door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek van het thema van de Boekenweek 2019 (De moeder de vrouw, naar het gedicht van Martinus Nijhoff) in combinatie met de keuze voor twee mannelijke auteurs voor zowel het Boekenweekgeschenk als het -essay was aanleiding tot een publieke discussie. Het leidde ook tot een petitie in NRC en De Morgen van schrijvers en mensen uit het boekenvak. De CPNB nam daarom het initiatief tot een gesprek met een afvaardiging van de initiatiefnemers van de petitie. Dit leidde tot een open en constructief gesprek dat zich concentreerde op de rol en positie van vrouwen in de literaire wereld. Als belangrijkste wens formuleerde de afvaardiging dat de CPNB zich sterk zou moeten maken voor een gelijkwaardige man/vrouw verdeling in de keuze voor de schrijvers van Boekenweekgeschenk en -essay.

In antwoord op de wens van de opstellers van de petitie (en de 700 mensen die deze inmiddels hebben ondertekend) dat er een gelijkwaardige man/vrouw verdeling in de keuze voor de schrijvers van Boekenweekgeschenk en -essay wordt aangehouden, komt de CPNB met de volgende afspraak:

De CPNB verbindt zich eraan dat over de komende jaren de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers gelijk zal zijn. Wel wil de CPNB de mogelijkheid openhouden het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay, het andere jaar twee mannen, waarbij nadrukkelijk de volledige balans (50/50) in deze verhouding over de jaren gegarandeerd wordt. Na vijf jaar zal dit besluit worden geëvalueerd.

Beide partijen waren het erover eens dat de keuze voor het thema voor 2019, evenals de reeds uitgenodigde schrijvers niet veranderd wordt. Om het thema zo rijk en divers mogelijk neer te zetten en van de Boekenweek 2019 een succes te maken zal – naast het geschenk door Siebelink en het essay door Isik – een gedicht van een hedendaagse dichteres als extra promotie door boekhandels en bibliotheken worden weggegeven. Ook zal met de opstellers van de petitie én anderen de samenwerking worden gezocht om in boekhandel, bibliotheek en in de media, het thema van alle kanten te belichten.

Door actief te kiezen voor gendergelijkheid en diversiteit wil de CPNB bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dat past bij haar belangrijkste doel: leesbevordering, het stimuleren van mensen om boeken te kopen, te lenen, te lezen. Lezen leidt immers tot meer begrip voor de ander en daarmee tot een hechtere samenleving. De laatste jaren daalt het aantal jongvolwassenen én jongeren die boeken lezen sterk. Zonder lezers geen boeken, geen schrijvers. Het is de gezamenlijke opdracht van het boekenvak om dit tij te keren. Met vereende krachten, in alle diversiteit, en gezamenlijke betrokkenheid bij de literatuur en leesbevordering.

Volgend Artikel

Zeven films in race voor Parel voor de Beste Boekverfilming

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img