Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

NBD Biblion en CPNB continueren samenwerking in 2018

img Terug naar overzicht

Gouden Boek voor Bobbi op het potje en Bobbi wordt grote broer
img

Marjon Hoffman en Odido brengen gratis kinderboek uit om kinderen meer te laten lezen
img

NBD Biblion en CPNB gaan in 2018 een nieuwe vorm van partnerschap aan. De focus van de financiële ondersteuning van NBD Biblion aan de CPNB is gericht op het optimaal bedienen en ontzorgen van de bibliotheken. Door de gezamenlijk gestructureerde jaarplanning en het vooraf bepalen van de thema’s krijgt NBD Biblion ruim de tijd om haar dienstenpakket samen te stellen en aan te bieden aan de bibliotheken.

NBD Biblion heeft CPNB eerder ondersteund. Twee jaar geleden is die ondersteuning vanwege moverende redenen afgebouwd. In de daaropvolgende tijd is er gekeken of en hoe de samenwerking verder afgebouwd moest worden of juist uitgebreid. Er is onderzoek gedaan naar effectiviteit, kostenefficiëntie, versterking imago en bereik. Het enorme campagnebereik en netwerk van de CPNB in voor NBD Biblion belangrijke kanalen en het doel en de missie van NBD Biblion blijken buitengemeen goed bij elkaar te passen. Om die reden is de afgelopen periode hard gewerkt aan een hernieuwd partnership dat voor alle partijen het beste naar boven haalt.

NBD Biblion focust in de sponsoring op drie campagnes zijnde de grootste bibliotheekcampagnes van Nederland; Nederland Leest, Literatour en de Nederlandse Kinderjury. Binnen de drie campagnes die NBD Biblion sponsort zal zij duidelijk haar toegevoegde waarde voor de bibliotheken laten zien door de bibliotheken daadwerkelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun kernfuncties. De nieuwe samenwerking is in eerste  instantie voor drie jaar. Deze tijd is nodig om te kunnen bouwen aan de beste toegevoegde waarde voor het bibliotheekveld en om goed de effecten en toegevoegde waarde te kunnen meten.

Eppo van Nispen, directeur Stichting CPNB: “CPNB is zeer verheugd dat de jarenlange samenwerking met NBD Biblion niet alleen wordt voortgezet maar ook nog eens op een mooie manier vernieuwd is zodat deze op een fantastische wijze aansluit bij de verschillende missies van alle betrokken partijen.”

Nina Nannini, waarnemend directeur NBD Biblion: “Sponsoring van de CPNB past goed bij NBD Biblion. Het is eenmanier om onze toewijding aan het boeken- en bibliotheekvak te benadrukken, de branche te stimuleren en bij te dragen aan het levendig houden van het Nederlandstalige boek!”

Over NBD Biblion

NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en mediatheken in Nederland. Naast het selecteren, recenseren en beschrijven van media levert NBD Biblion jaarlijks miljoenen uitleenklare exemplaren aan de openbare bibliotheken en schoolmediatheken.

Door middel van een compleet pakket diensten ondersteunt deze organisatie de branche om haar publieke rol effectief en efficiënt te vervullen. Zo draagt NBD Biblion bij aan het succes van de bibliotheek of (school)mediatheek. Verder ontwikkelt NBD Biblion voortdurend nieuwe diensten en producten om de dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren.

www.nbdbiblion.nl

Volgend Artikel

Presentatie studie ‘De impact van het boek’

img img

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img