Werken in het hart van het boekenvak?

Bekijk onze vacatures img

Samenwerking

Samenwerkingen

De CPNB promoot de kracht van lezen en boeken niet in haar eentje. Sterke partnerschappen met onderwijs, bedrijfsleven en organisaties in het leesbevorderingsveld vergroten onze slagkracht.

Direct naar

De Leescoalitie

De Leescoalitie

De Leescoalitie wil door krachten te bundelen de leescultuur in alle facetten versterken: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Zij wil dat zoveel mogelijk mensen lezer worden, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. Ook zet de Leescoalitie zich in voor leesplezier: een blije en gemotiveerde lezer is immers een levenslange lezer.

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband van Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, VOB, KB, Nederlands Letterenfonds en Stichting CPNB. De leden organiseren sinds 2013 gezamenlijke leesbevorderingscampagnes voor doelgroepen die nog onvoldoende bereikt worden. Eerdere campagnes waren: Jaar van het Voorlezen (2013), Vaders voor Lezen (2014/15), 2016 Jaar van het Boek, Lees met andermans ogen (2017/18) en Lees voort 2019/2021. De huidige campagne Springlezend loopt tot 2024.

Lees meer

Partners en sponsors

Afûk
Boekhandels Vlaanderen
Boomerang
CB
CJP
de Bibliotheek op school
De Schrijverscentrale
DPG Media
Eenvoudig Communiceren
Kidsweek
Kinderboekenambassadeur
Kinderboekenmuseum
Kinderen voor Kinderen
Koninklijke Bibliotheek
KVB Boekwerk
LINDA.
McDonald’s
Nationaal Comité 4 en 5 mei
NBD Biblion
Nederlands Letterenfonds
NS
Passend Lezen
Stichting Lezen
Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds

Met dank aan

De CPNB dankt de volgende partners voor hun financiële bijdrage aan een of meerdere campagnes:

Stichting De Versterking
Fonds 21
Fonds XL
GAU
Kunst van Lezen
Stichting Lira
Vereniging Onbeperkt Lezen

Allianties in onderwijs

In het onderwijs bereiken wij kinderen en jongeren met behulp van de educatiespecialisten van:

Cubiss
Fonds XL
Malmberg
Prowise
Schooltv
Squla
Stichting De Versterking
Stichting Lezen
Vereniging Onbeperkt Lezen
Zwijsen

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief

img